ประกาศปิดสถานศึกษา รวมโรงเรียนกวดวิชา-นานาชาติด้วย

Spread the love

เมื่อวันนี้ 17 มีนาคม 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนั้นปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งทาง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

จึงได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบศธ.ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิด และปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2558 จึงได้ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในระหว่างสถานศึกษา ต้องปิดเรียนด้วยพิเศษดังกล่าว หากถ้ามีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังไดกล่าวว่า ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งนั้นยึดประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงโรงเรียนกวดวิชานอกระบบด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนติวเพื่อสอบแข่งขัน หรือรวมถึงการเรียนการสอนในช่วงที่ปิดภาคฤดูร้อน

และโรงเรียนนานาชาติบางแห่ง ที่ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ จะต้องปิดเรียนทั้งหมดด้วย ถ้าหากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนในส่วนโรงเรียนเอกชนนั้นจะถูกยึดใบอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษา ส่วนโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ และถูกลงโทษ แม้ว่าจะมีการประกาศปิดสถานศึกษาแต่ขอให้ข้าราชการครูที่เกี่ยวข้องนั้นต้องหยุดทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ใช่ออกไปเที่ยวต่างจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *